Sheridan Elementary

Skip to main content

Bell Schedules

Regular Days - Kindergarten 2019-2020
Description / Period Start Time End Time Length
Class Starts 7:55 AM
Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Lunch 11:15 AM
Recess 11:45 AM 12:15 PM 30 min
Dismissal 2:00 PM
Regular Days - Grades 1-2 2019-2020
Description / Period Start Time End Time Length
Class Starts 7:55 AM
Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Lunch 11:25 AM
Recess 11:45 AM 12:15 PM 30 min
Dismissal 3:00 PM
Regular Days - Grades 3-5 2019-2020
Description / Period Start Time End Time Length
Class Starts 7:55 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM 15 min
Lunch 11:55 AM
Recess 12:15 PM 12:45 PM 30 min
Dismissal 3:00 PM
Early Release - Kindergarten Every Wednesday
2019-2020
Description / Period Start Time End Time Length
Class Starts 7:55 AM
Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Lunch 11:15 AM
Recess 11:45 AM 12:15 PM 30 min
Dismissal 12:30 PM
Early Release - Grades 1-2 Every Wednesday
2019-2020
Description / Period Start Time End Time Length
Class Starts 7:55 AM
Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Lunch 11:25 AM
Recess 11:45 AM 12:15 PM 30 min
Dismissal 1:15 PM
Early Release - Grades 3-5 Every Wednesday
2019-2020
Description / Period Start Time End Time Length
Class Starts 7:55 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM 15 min
Lunch 11:55 AM
Recess 12:15 PM 12:45 PM 30 min
Dismissal 1:15 PM
12:00 Release - Kindergarten 2019-2020
Description / Period Start Time End Time Length
Class Starts 7:55 AM
Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Lunch 11:00 AM 11:30 AM 30 min
Dismissal 12:00 PM
12:00 Release - Grades 1-5 2019-2020
Description / Period Start Time End Time Length
Class Starts 7:55 AM
Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Lunch 11:20 AM 11:45 AM 25 min
Dismissal 12:00 PM